Zachęcamy do skorzystania z usługi Office 365 dla studentów UŁ

Warunkiem korzystania z Usługi O365  jest posiadanie statusu studenta Uniwersytetu Łódzkiego, akceptacja Regulaminu oraz posiadanie aktywnego konta w systemie Active Directory.

Aktywacji konta w systemie Active Directory należy dokonać na stronie https://logowanie.uni.lodz.pl.

Na tym etapie można również zadecydować, aby wszelka korespondencja elektroniczna UŁ była przysyłana wyłącznie na nowy adres e-mail (taki sam jak login Active Directory).

Decyzji tej należy dokonać poprzez zaznaczenie checkboxa „Chcę aby mój email w domenie Active Directory: imie.nazwisko@unilodz.eu, był domyślnym adresem do wysyłania mailingów.”

Po pomyślnej aktywacji konta można zalogować się do usługi Office 365, za pomocą loginu i hasła Active Directory, wygenerowanych w poprzednim kroku.

-> Logowanie

Uwaga! Od momentu aktywacji konta AD logowanie do wszystkich serwisów UŁ korzystających z Centralnego Systemu Logowania (CAS) odbywać się będzie poprzez login i hasło Active Directory.  Poprzedni login będący numerem PESEL zostanie zablokowany.

Przy pierwszym logowaniu na pocztę Outlook przez domenę https://outlook.com/unilodz.eu konto jest jeszcze w trakcie tworzenia  i przydzielania przestrzeni dyskowej w chmurze SkyDrive.

Czas pełnej aktywacji konta w systemie to zazwyczaj około kilku do kilkunastu minut, ale może się wydłużyć do 5 godzin.