Zmiana adresu e-mail do mailingu/przypomnienia hasła w systemie Active Directory

W pierwszym kroku należy wejść na stronę Centralnego Systemu Logowania:
https://logowanie.uni.lodz.pl
a następnie kliknąć w link: „Zmiana adresu email”, jak poniżej:

W następnym kroku należy zalogować się wykorzystując login oraz hasło z systemu Active Directory:

Po zalogowaniu na ekranie zostanie wyświetlona informacja o obecnym adresie w systemie Active Directory, który służy do przypomnienia hasła, tak jak to jest zobrazowane na poniższym zrzucie ekranu:

W celu zmiany adresu należy wpisać nowy adres w pole zaznaczone zieloną strzałką i potwierdzić zmianę wciskając przycisk „Zatwierdź” u dołu ekranu.

Pod polem do wpisania adresu znajduje się również kratka (zaznaczona żółtą strzałką), która umożliwia zmianę adresu do korespondencji mailowej z Państwem. Jeśli w formularzu aktywacji została zaznaczona odpowiednia opcja, zmiany tego adresu na nowy adres z sytemu Active Directory, tutaj kratka również będzie zaznaczona.

Jeśli chcecie Państwo zmienić adres do korespondencji na adres przypomnienia hasła, należy odznaczyć tą kratkę i wcisnąć przycisk „Zatwierdź”.

Analogicznie, jeśli chcecie Państwo zmienić swój adres e-mail do otrzymywania mailingów na adres w systemie Active Directory, wystarczy zaznaczyć tą kratkę i wcisnąć przycisk „Zatwierdź”.