Wymagania dotyczące złożoności haseł w systemie Active Directory:

  • Hasło nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki.
  • Muszą składać się z co najmniej 8 znaków.
  • Musza zawierać znaki z trzech spośród następujących kategorii:
    • Wielkie litery angielskie (od A do Z)
    • Małe litery angielskie (od a do z)
    • Cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9)