Zachęcamy do skorzystania z usługi Office 365 dla pracowników UŁ

Warunkiem korzystania z Usługi O365  jest posiadanie zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim oraz akceptacja Regulaminu

W celu uzyskania dostępu do usługi, należy przesłać prośbę o aktywację konta w Office 365
Prośbę o aktywację konta Office 365 należy zgłosić do informatyka wydziałowego, na adres email:

W mailu należy podać Imię, Nazwisko, Jednostkę zatrudnienia oraz nazwę dotychczasowej służbowej skrzynki pocztowej.

Login utworzonego konta Office 365 będzie miał format imie.nazwisko@uni.lodz.pl

Po założeniu konta otrzymają Państwo informację zwrotną z loginem i hasłem umożliwiający logowanie do usługi O365.

-> Logowanie

Dane znajdujące się w dotychczasowej skrzynce pocztowej zostaną przemigrowane do nowej skrzynki Office 365. Poprzednia skrzynka pocztowa zostanie zablokowana.

Migracja danych znajdujących się w dotychczasowej skrzynce pocztowej do nowej skrzynki O365, wiąże się z utratą dostępu do skrzynki pocztowej nawet do kilku godzin.

Przy pierwszym logowaniu należy dokonać zmiany hasła zgodnie z wymaganiami dotyczące złożoności haseł, czas pełnej aktywacji konta a tym samym uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności systemu, to zazwyczaj około kilku do kilkunastu minut, ale może się wydłużyć do 5 godzin.

Istnieje również możliwość założenia technicznych skrzynek pocztowych jednostek UŁ w usłudze Office365.

Uwaga!!!

Dostęp do usług Office365 nie powoduje żadnych zmian w istniejących już kontach Active Directory.