W przypadku utraty hasła do Office365, prośbę o zrestartowanie hasła należy zgłosić do Działu Systemów i Sieci UŁ:

Mail: oper@uni.lodz.pl
Tel.: (42) 635 5996

Uwaga!!!

Opcja zmiany oraz przypomnienia hasła w Centralnym Systemie Logowania – na stronie: https://logowanie.uni.lodz.pl/cas/login dotyczą wyłącznie konta w Active Directory.