Najczęściej zadawane pytania

Czy konto Office 365 umożliwia pobranie pakietu office na komputer do pracy Offline?

Pakiet Office 365 udostepniany studentom i pracownikom nie zawiera subskrypcji pozwalającej na zainstalowanie pakietu Office. Więcej ->

Dlaczego nie mam dostępu do pakietu Office z poziomu przeglądarki ?

W ramach Office 365, Uniwersytet Łódzki oferuje dostęp do usługi SkyDrive — Uniwersytet Łódzki (SkyDrive Pro) będącej służbową biblioteką, udostępnioną w ramach posiadanej przez UŁ subskrypcji usługi SharePoint Online w usłudze Office 365.

Po pierwszym zalogowaniu na pocztę Outlook przez domenę https://outlook.com/unilodz.eu konto jest jeszcze w trakcie tworzenie i przydzielania przestrzeni dyskowej w chmurze SkyDrive. Należy odczekać kilka minut a czasem nawet do kilku godzin aby konto było w pełni przygotowane.

Dostep do pakietu Office w tym Word i Excel odbywa się poprzez edycję dokumentów składowanych na dysku SkyDrive.

Dostęp do SkyDrive znajduje się w menu górnym usługi Office 365.

 

Jak korzystać z Word, Excel, PowerPoint i OneNote dostępnych przez przeglądarkę.

Dostęp do pakietu Office365 w tym Word, Excel, PowerPoint i OneNote odbywa się poprzez edytowanie dokumentów przechowywanych na dysku SkyDrive.
Dostęp do SkyDrive znajduje się w menu górnym usługi Office 365.

Jakie aplikacje komputerowe współpracują z moim kontem Office 365?

W aktywowanym pakiecie na komputer dostępny jest komunikator Lync.
Aby go pobrać należy wybrać:
Ustawienia > Ustawienia usługi Office 365 > Oprogramowanie > (dostosować język i wersje) > Zainstaluj.

Jakie aplikacje mobilne współpracują z moim kontem Office?

Aplikacje Mobilne:
Wyświetlanie i edycja dokumentów programów Word, Excel i PowerPoint dostepne jest na iPhone’ach i telefonach Windows Phone.
Natomiast OneNote, OWA, Lync Mobile oraz SharePoint Newsfeed dostępne jest na większości urządzeń.

W celu sprawdzenia, które aplikacje mobilne współpracują z kontem należy wybrać:
Ustawienia > Ustawienia usługi Office 365 > Wprowadzenie > Telefon i tablet
Wybrać interesujące nas urządzenie.
Wyświetlone ikony symbolizują programy, które współpracują z aktywowanym pakietem Office 365.

Udało mi się wygenerować login jednak po wprowadzeniu hasła wyświetlił się komunikat: niepoprawny format, co zrobić aby ukończyć proces aktywacji konta?

Wprowadzone hasło nie spełnia wymagań dotyczących złożoności haseł w systemie Active Directory. Proszę skorzystać z opcji przypominania hasła oraz wprowadzić hasło spełniające wszystkie wymagania.

Pytania dotyczące kont pracowników

Pomimo otrzymania loginu i hasła, nie mogę zalogować się do usługi O365

Przeniesienie dokumentów znajdujących się w dotychczasowej skrzynce pocztowej do nowej skrzynki O365, wiąże się z brakiem dostępu do skrzynki pocztowej od kilku do kilkudziesięciu minut, ale może się wydłużyć nawet do kilku godzin.

Pytania dotyczące kont studentów

Dlaczego nie mogę skorzystać z opcji przypominania hasła?

Odzyskiwanie hasła jest możliwe tylko w przypadku posiadania przez użytkownika alternatywnego adresu e-mail zarejestrowanego w bazie USOS.

Proszę skontaktować się z właściwym dziekanatem, w celu uzupełnienia adresu e-mail. Więcej informacji

Nazwa użytkownika lub hasło są niepoprawne. Dlaczego nie mogę się zalogować do dopiero co utworzonego konta?

W przypadku gdy konto o danym imieniu i nazwisku zostało wcześniej utworzone wtedy do loginu zostanie dopisana liczba zaczynając od 1.

np:
imie.nazwisko@unilodz.eu
imie.nazwisko1@unilodz.eu
imie.nazwisko2@unilodz.eu

 

Przypomnienie hasła

Strona logowania:
Pracownicy
Studenci